Egerfarmos, nyíltárkos csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

  • a kedvezményezett neve: Egerfarmos Községi Önkormányzat
  • a projekt címe: Egerfarmos, nyíltárkos csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
  • a szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft.
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 09. 30.
  • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00019

A projekt tartalmának bemutatása:
Egerfarmos település rendelkezik belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszerrel, jelen beruházás ezeket az elemeket nem érinti. A projektben a csapadékvíz javítása miatt a gödrök feltöltődött árokrendszerének a tisztítása is tervezett. Az érkező csapadékvíz a gödrökben számos helyen gyűlik és az agyagos zárórétegen a szikkadás csak lassan megy végbe, így tartósan pangóvizes foltok alakulnak ki. A sekély pangóvíz kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre (bomlási folyamatok, szúnyogok szaporodása, településképet negatívan befolyásoló nem kívánatos használati formák, stb.). A csapadékvíz elvezetésének javítása érdekében tereprendezésre van szükség. Jelen fejlesztés 100%-ban Egerfarmos település közigazgatási határain belül történik, az érintett területek mind az önkormányzat tulajdonában állnak. A tervezett beavatkozás a 296 hrsz, 306/1 hrsz, 306/2 hrsz, valamint a 30 hrsz-n történik. A bel-és csapadékvízvédelmi létesítmény tervezett hossza cca. 545 m. Egerfarmos belterületén található 4 db volt agyagbánya gödör tereprendezése a csapadékvíz elvezetés javítása érdekében vált szükségessé. Az 1. sz. gödör a Kossuth utca és Táncsics út között húzódik és a József Attila út választja el a 2. sz. gödörtől. Ide a magasabban fekvő területek és a belterületi csapadékárkok felől érkezik a víz egy átereszen keresztül. A 2. sz. gödör a József Attila út, Táncsics út, Kandó Kálmán utca folytatása által határolt. A víz az 1. sz. gödörből átereszen keresztül érkezik. Jellemzően a környező területek vízgyűjtője is. A 3. sz. gödör a József Attila út, Bajcsy-Zsilinszky utca és Kandó Kálmán utca háromszögében található. Az áteresz északi irányból hozza a vizet. A 4. sz gödör a Bajcsy-Zsilinszky utca, Kandó Kálmán utca, József Attila út és Hunyadi utca által
határolt részen található. Innen a víz a Rima patak irányába kerül elvezetésre. A 4. sz. gödör a csapadék szikkasztását szolgálja. A terület később települési parkként fog funkcionálni.
Rekreációs és szabadidős tevékenységeknek biztosít majd felületet. Az innen kikerülő feleslegből lehet a másik 3 gödör lefolyástalan részeinek tereprendezését elvégezni. A projekt disszeminációs tevékenység célja alapvetően Egerfarmos lakosságának a tájékoztatása a megvalósuló beruházás eredményeit illetően. A tervezett tevékenységek alapja a csapadékvíz felhasználással és hasznosítással, valamint a vizek helyben tartásával kapcsolatos szemléletformáló jellegű tájékoztató akciók lesznek a beruházás megvalósítása után.

Megszakítás