Sajtóközlemény

 

 

 

SZÉLESSÁVÚ KÖRZETHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK A MEZÕKÖVESDI, FÜZESABONYI, MEZÕCSÁTI ÉS BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉGEKBEN
2014. április 8.

A Ponet Optikai Hálózatfejlesztõ Kft. 2014 novemberéig a Mezõkövesdi, Füzesabonyi, Mezõcsáti és Balmazújvárosi kistérségekben szélessávú optikai távközlési körzethálózati fejlesztést hajt végre az Új Széchenyi Terv keretében. A fejlesztésnek köszönhetõen Egyek, Egerfarmos, Újlõrincfalva, Tiszadorogma, Tiszavalk, Borsodgeszt, Csincse, Egerlövõ, Kács, Négyes települések csatlakoznak azon 2400 magyarországi településhez, ahol kiépíthetõvé válik a gyors és megbízható internetkapcsolat.

Az Európai Unió 2020-ig terjedõ fejlesztési programjának egyik kulcsterülete a szélessávú internet fejlesztése. Az Európai Bizottság 2010-ben elfogadott, „Európa 2020” nevû stratégiája hét kiemelt kezdeményezésének egyike az európai digitális menetrend, melyet azért alkottak meg, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) alkalmazásának kulcsfontosságú szerepet jelöljön ki Európa 2020-ra kitûzött céljainak sikeres megvalósításában. A stratégiában az Európai Bizottság felvázolta célját, miszerint 2013-ig mindenki alapszintû szélessávú internetkapcsolattal rendelkezzen, továbbá 2020-ig biztosítani kíván minden európai polgárnak ennél is sokkal gyorsabb, legalább 30 Mbps sebességû internet-hozzáférést, valamint az európai háztartások legalább 50%-ának pedig a 100 Mbps-os sávszélességet meghaladó internetkapcsolatot. A két cél, amire ezáltal minden uniós országnak összpontosítania kell egyfelõl a szélessávú lefedettség biztosítása (vezetékes vagy vezeték nélküli technológiával), amely során az internet-hozzáférés sebessége fokozatosan eléri a legalább 30 Mbps-ot, hosszabb távon pedig az új generációs hozzáférési hálózatok kialakításának és elterjedésének elõsegítése az EU területén, lehetõvé téve a 100 Mbps feletti szupergyors kapcsolódást.

Mindezt a magyar kormány is felismerte, és 2014. februárban elfogadta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiáját, melyben kitûzi célnak, hogy:

  • 2016-ra ne legyen optikával el nem ért (NGA-fehér) település az országban; teljes körûen épüljön ki a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG); a mobil szélessávú lefedettség érje el a 95%-ot, az átlagos sávszélesség pedig az uniós átlagot; a felnõtt lakosság 65%-a legyen rendszeres internethasználó; a digitálisan írástudatlanok aránya csökkenjen 40% alá; valamint a lakosság 50%-a vásároljon online és/vagy használjon e-kormányzati szolgáltatásokat.
  • 2020-ra min. 30 Mbps internet legyen elérhetõ minden háztartás számára, továbbá legalább 100 Mbps legyen elérhetõ a háztartások 50%-a számára; a digitálisan írástudatlanok (azok, akik még soha nem használtak internetet) aránya csökkenjen 30% alá; valamint a felnõtt lakosság legalább 75%-a váljon rendszeres internetezõvé.

 

Az ország mintegy 3200 településébõl 2400 településre már eljutott az optikai körzethálózat, azaz mindezek a települések optikai összeköttetésen csatlakoznak egy vagy több optikai gerinchálózatra. A háztartások közel 10%-a már ma is optikai elõfizetõi csatlakozáson kapja a telefon, televízió és Internet szolgáltatásokat. Az optikai gerinchálózatok az ország nagyobb városait kötik össze és Magyarországot összekötik a szomszédos országok optikai gerinchálózataival, rajtuk keresztül pedig az egész világgal. Magyarország településeinek mintegy egynegyede azonban még nem rendelkezik optikai hálózati kapcsolattal: a XXI. században ez egyenértékû a gazdasági és társadalmi fejlõdésbõl kimaradással, a leszakadással, a befektetések elmaradásával, a leküzdhetetlen munkanélküliséggel. Ennek a helyzetnek feloldására épít ki a Ponet Optikai Hálózatfejlesztõ Kft. a Gazdasági Operatív Programba tartozó „Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat keretében, Európai Uniós forrásokból nyílt optikai hálózatot Mezõkövesdi, Füzesabonyi, Mezõcsáti és Balmazújvárosi kistérség egyes településeihez.

A GOP pályázat célja, hogy a támogatott beruházás keretében az adott kistérségek valamennyi, optikai hálózattal még el nem ért településéig épüljön ki az optikai körzethálózat, illetve településenként egy hozzáférési aggregációs pont, amely alkalmas az adott településen különbözõ technológiájú hálózatokat üzemeltetõ szolgáltatók szabványos felületeken történõ hozzáférési igényeinek kielégítésére. Cél továbbá, hogy a nagy kapacitású adatátvitel biztosítására alkalmas alapinfrastruktúra elérje az érintett települések önkormányzatát és oktatási intézményeit. A településeket elérõ optikai körzethálózat kiépítése a gyors internet megteremtésének az elsõ lépcsõfoka. Ha ez megvan, utána akár az országos, akár a helyi internet- és kábeltévé szolgáltatók könnyen csatlakozhatnak a gerinchálózatra.

A beruházás során a Ponet Optikai Hálózatfejlesztõ Kft. több mint 120 km hosszan építi ki az optikai körzethálózatot a négy kistérségben. A fejlesztésekre 2014 õszén kerül sor valamennyi kistérség esetében. A fejlesztés döntõen földalatti építéssel valósul meg, belterületen azonban a légkábeles megoldás alkalmazásra is sor kerül, mert annak az építése kevésbé zavaró. A településeken belüli munkák jellemzõen 1 – 3 hét alatt megtörténnek, a lakossági zavartatással járó munkálatokra nappal kerül sor, a közúti közlekedésben fennakadást csak nem számottevõen okozhat. Az optikai kábelek elhelyezésére szolgáló polietilén csöveket jellemzõen 90 cm mélységû munkaárokba, illetve településen belül sok esetben oszlopokra telepítik. Az ároképítés – a helyi talajviszonyoktól függõen – vibrációs vakondekével, láncos árokmaróval, sziklavágó tárcsával, kanalas markolóval vagy kézi erõvel történik. A közúti, vasúti, árok-és vízfolyás keresztezések megoldása a keresztezett nyomvonal alatti átfúrással történik. Az építés jellemzõit jogszabályok határozzák meg. A munkálatok egy útjavításhoz képest kevesebb fennakadást fognak okozni. Az optikai hálózatok építése során környezeti ártalommal járó anyagokat nem használnak, a munkálatok minden részlete a környezetvédelmi szakhatóság által elõírt feltételek teljes betartásával történik.

Az optikai hálózatról röviden

A távközlés leggyorsabban fejlõdõ ágazata az optikai adatátvitel. Az optikai hálózaton igen kis idõtartamú fényimpulzusok (egy másodperc alatt akár több milliárd fényimpulzus) átvitele történik a hajszálhoz hasonló vastagságú üvegszálakon. Az optikai szál maga egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány száz) mikrométer átmérõjû üvegszálból és az ezt körülvevõ, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Az optikai szálak rendkívül alkalmasak digitális információt hordozó fényimpulzusok-továbbításra és sokkal hatékonyabbak, mint a hagyományos rézvezetõjû, csavart érpáras kábelek. Ma már jóformán minden gerinchálózat és egyre több körzethálózat is optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint nagy távolságokon az egységnyi sávszélességre jutó jóval alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

 Ponet Optikai Hálózatfejlesztõ Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
E-mail: optika@co.eqnet.hu
 http://www.ponet-optika.hu/
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás