Vendégkönyv

Log in to post an entry

Bíró Károly Bíró Károly wrote on 2017-06-23 at 08:41:
Kandó Kálmánhoz kapcsolódó kerek évfordulók 2017-ben A már jól átgondolt, megfontolt okok miatt 2017-ben nem lesz falunap Egerfarmoson, kell, hogy legyen helyi Kandó Kálmán megemlékezés, már csak azért is, mert közel 20 esztendeje Heczler Péter könyvtáros, az akkori önkormányzati testület felhatalmazásával azzal indítványozta több cég felé egy Kandó Kálmán emlékmű létrehozását és évforduló megünneplését, hogy van Egerfarmosnak egy nevezetes embere, akire a falu méltán lehet büszke. Ez Egerfarmosy Kandó Kálmán, aki 1869. 07. 08-án született. A Kandó évfordulót ne válasszuk le a milleneumi falunapról, de külön kezelhető, mert 2000 előtt a kormány falunap ajánlását megelőzően volt Egerfarmoson a helyi, megtartva 1999. július 8-án. Ha már az elmúlt években megemlékeztünk Kandó Kálmán 130. születésnapjáról, halálának 75. évfordulójáról, nem lehet, hogy ne emlékezzünk meg a zseniális találmányának, a fázisváltó 100. évfordulójáról, amellyel megelőzte az akkori műszaki világot. Hogyan jutott el Egerfarmosy Kandó Kálmán eddig az eredmények kerek évfordulójának tükrében: - 220 éve, 1797-ben Egerfarmoson született Kandó József, Kandó Kálmán nagyapja, ami erős gyökér Egerfarmoshoz, mert ő kutatta fel a Kandók őstörténetét - Kandó Kálmán 1892-ben kitűnő eredménnyel fejezte be a Királyi József műegyetem gépészmérnöki karát és rövid külföldi villamos tanulmányok után 1897-ben, azaz 120 éve a Ganz gyár igazgató helyettese volt, ahol akkor már foglalkoztak a vasúti vontatás villamosításával a gőzvontatás helyettesítésére - 115 éve, 1902-ben részese volt a világ e l s ő nagyfeszültségű váltakozó árammal üzemelő vasútvonal tervezésének és megvalósításának Észak- Olaszországban, mivel a Ganz első nagyvasúti villamos mozdonya hatására a Siemens világcég Kandó Kálmánt javasolta az olaszoknak a probléma megoldására. A Ganz vállalta és több mozdonyt gyártott le az olaszoknak - 1907-ben, 110 éve az olaszok kérésére Kandó a családjával és munkatársaival együtt kiköltözött Olaszországba, ott az ő tervezte mozdonyokat már az olaszok gyártották le, ezért a tevékenységért Olasz Koronarend parancsnoki fokozatával tüntették ki, de az olaszok 1915-ben az ellenoldalon beléptek az első világháborúba, ezért a magyarok Svájcon keresztül hazajöttek és Kandó Kálmán népfelkelő hadnagyként a hadiszállítások szénfelhasználását felügyelte. Ekkor tapasztalta, hogy milyen alacsony hatásfokkal használják fel azt. - 1917-ben, 100 éve fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy az országos ipari és háztartási villamos hálózaton üzemelő, új típusú villamos mozdonyt szerkesszen, nem külön erőművel. Zseniális találmánya a fázisváltó, ami transzformátorként működik. Ezzel lett világhírű. Elképzelése megvalósítására leszerelték és villamos mozdony szerkesztési osztályt hoztak létre a Ganzban, később vezérigazgató lett. - 1922-ben, 95 éve össze is szerelték a MÁV részére a fázisváltós villamosmozdonyt, amit a próbaüzemelés után át kellett szerkeszteni és a háború utáni pénzügyi helyzet miatt csak 1932-ben, 85 éve helyzeték üzembe, de Kandó Kálmán ezt már nem érhette meg, mert 1931. január 13-án meghalt. Tudományos és műszaki tevékenysége elismeréseként 95 éve, 1922-ben tiszteletbeli műszaki doktorrá avatták, 90 éve pedig a Tudományos Akadémia levelező tagja lett, más egyéb kitüntetések mellett. A mozdonyáról azt mondta amit megálmodtam, azt sikerült megvalósítanom, miközben 69 találmánya és majd ennyi szabadalma volt. Munkatársai emberségéért és munkabírásáért szerették (Verebély László közeli munkatársa szerint olyan remekművet akart szeretett hazájának örökül hagyni&..amely szárnyára veszi a magyar nevet) Nekünk is illik kellő méltósággal,mély tisztelettel megemlékezni róla, amiért Egerfarmos nevét ismertté tette, habár nemesi előnevét ő nem használta, mert ő már világpolgár volt. A mozdonya a Magyar Örökség része lett és egy kisbolygó a világűrben az ő nevét viseli. Legyünk büszkék rá Ennek az írásnak az alapja az 1982. évi emlékfüzet, aminek szerzői Taby Lajos és Dr. Asztalos Péter A nagy Kálmán, a családban őt így hívták, úgy köszönne, hogy ÁLDÁS, BÉKESSÉG, mert egyházának presbitere is volt. Bíró Károly A Kandó Kálmán Alapítvány támogatója Adakozzon Ön is Kovács József Kandó Kálmán Alapítvány elnökénél!