Felhívás

Egerfarmos községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. augusztus 28-án hozott döntése alapján az alábbi felhívást teszi közzé:

Egerfarmos községi Önkormányzat a tulajdonában álló lenti ingatlant haszonbérbe kívánja adni az alábbiak szerint:
1. INGATLAN ADATAI
Az ingatlan fekvése, helyrajzi száma: Egerfarmos- külterület, 0109/11 hrsz.
Mûvelési ág: legelõ
Terület:  17 ha
Kataszteri tiszta jövedelem: 309,43  AK
Tulajdoni hányad: 1/1
Egyéb adatok: A fenti termõföldre a 2012. gazdasági év végéig érvényes haszonbérleti szerzõdés áll fenn.

2. SZERZÕDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK
Haszonbérleti díj összege: 2012-ben 6.140.-Ft. + a KSH szerinti infláció
Haszonbérlet megfizetésének feltételei: egy összegben, minden év október 31.-ig.

3. HASZONBÉRLETI AJÁNAT BENYÚJTÁSÁRA VONTAKOZÓ ELÕÍRÁSOK
Haszonbérleti ajánlatot 2012. szeptember 03-tõl számított 15 munkanapon belül lehet tenni (2012. szeptember 25-ig), személyesen vagy postai úton Egerfarmos község Önkormányzatának (3379 Egerfarmos, Dózsa Gy. út 11.) eljuttatva.
Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevõ figyelmét, hogy a haszonbérleti ajánlatot a termõföldre vonatkozó elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletben elõírt feltételek szerint tegye meg.

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A beérkezett haszonbérleti ajánlatokról a képviselõ-testület a benyújtási határidõ lejártát követõen október 30.-ig dönt.
Egerfarmos, 2012. szeptember 03.
                        
Poczokné Blanár Gabriella
polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás