Civil szervezetek

  • Egerfarmos Községi Polgárõr Egyesület
  • Kandó Kálmán Alapítvány
  • Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet
  • Tûzkerék Néptánc Egyesület

Egerfarmosi Községi Polgárõrség

Alakult 2001. június 5-én önkéntes alapon önszervezõdéssel.
Megalakulásunkat az motiválta, hogy községünkben igen rossz volt a közbiztonság. Elõfordult olyan éjszaka, hogy 15 helyre is betörtek és elvittek mindent, ami mozdítható.
Ezért Egerfarmos község lakosainak személyi – és vagyonbiztonsága, bûncselekményektõl való visszatartása, közterületek védelme érdekében létrehoztuk az Egerfarmosi Községi Polgárõrséget.
Tagjai felnõttkorú, tiszteletben álló, büntetlen elõéletû magyar állampolgárok, kik társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül vállalják a település közbiztonságának elõsegítését.
A szervezet pártsemleges, mely a Füzesabonyi Rendõrkapitánysággal együtt mûködve fejti ki tevékenységét. Minden éjjel rendszeresen járõrszolgálatot tartunk. Részt veszünk az OPSZ által kiírt Fokozott Biztonsági Programban. Évente több ezer éjszakai járõrórát teljesítünk és van, mikor nappal is. Hogy még mindig mûködni tudunk, támogatóinknak köszönhetjük.
Fõtámogatóink: Önkormányzat, Magyar Posta, Takarékszövetkezet; valamint pályázati pénzekbõl tartjuk fönn mûködésünket.
Vásároltunk számítógépet, kerékpárt, formaruhát / téli, nyári /, fényvisszaverõ mellényt.
Az önkormányzattól kaptunk helyiséget, melyet részben berendeztünk, amennyire az anyagi keretünk engedte.
A község lakossága elöregedett, sok az idõs, egyedülálló ember és igénylik a polgárõrség jelenlétét; nem egyszer kellett közbelépni, hogy be ne csapják õket.
A lakosság számít a munkánkra és csökkent is a bûncselekmények száma.
Polgárõrség tevékeny munkáját nem csak a lakosság értékeli, hanem különbözõ elismerések és kitüntetések is jelzik. Két alkalommal kaptunk Polgárõr Érdemkereszt bronz fokozatát, egy alkalommal Polgárõr Érdemkereszt arany fokozatát. 2006- ban az Év Polgárõr Egyesülete kitüntetésben részesültünk. Több alkalommal emléktárgyat és oklevelet vehettek át az arra érdemes tagjaink. A fentiekbõl kiderül, hogy polgárõreink megtettek és megtesznek mindent a község és a kistérség nyugalmáért. Nem csak a rendõrséggel jó a kapcsolatunk, hanem a civil szervezetekkel is. A füzesabonyi Kistérségi Civil Tanácsnak alapító tagja vagyunk. Rendszeres kapcsolatot tartunk az egri Civil Házzal, konzultációk, tanfolyamok, tanácskozások elõadásain veszünk részt.
Az Önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk, amit továbbra is szeretnénk fönntartani.

Burgermeister János

Kandó Kálmán Alapítvány

Az alapítványt az önkormányzat alapította 1991-ben. Nevét a híres fázisváltós villamos mozdony feltalálójáról, Kandó Kálmánról kapta, akinek õseit rendkívül sok szál kapcsolja Egerfarmoshoz, jelentõsebb ideig éltek a Kandó Kúriában. Az alapító okiratban megfogalmazott célkitûzéseket figyelembe véve folytatja kuratóriumunk munkáját, ennek megfelelõen alapításától kezdve az alapítványunk különbözõ tevékenységekben vett részt.
Legjelentõsebb a Millennium évében állított Kandó Kálmán mellszobor, mely a település központjában található. Az önkormányzat Kandó Kálmán születéséhez kötõdõen minden évben falunapot rendez. Ezen alkalmakkor meghívjuk Kandó Kálmán leszármazottait és koszorúzással egybekötött ünnepséggel emlékezünk meg a feltalálóról.
Legfõbb célunk a hátrányos helyzetû és szociálisan rászoruló emberek támogatása. Több ízben osztottunk élelmiszer és szaloncukorcsomagot rászoruló nagycsaládoknak és idõsebbeknek. Karácsony alkalmával minden évben játszóházat szervezünk a
gyermekeknek , ahol karácsonyfadísz és kisebb ajándékok készítésére van lehetõségük és apró finomságokkal kedveskedünk számukra.
Célkitûzéseinkben szerepel a település infrastrukturális fejlesztése is. Ennek jegyében 2007-ben adománygyûjtést szerveztünk a község temetõjében lévõ ravatalozó elõ tetõ megépítésére. Nagy örömünkre szolgált, hogy egy nagyobb összeggel hozzá tudtunk járulni az elõ tetõ megépítéséhez.
2009-ben az egerfarmosi 6 és 10 év közötti gyermekeknek szerveztünk 4 napos napközis tábort, az iskola pedagógusaival közösen. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk, mivel sok gyermeknek csak ez alkalommal volt lehetõsége nyári táborozásra. Eredeti célkitûzéseink kibõvültek a hagyományõrzéssel is, szeretnénk a régmúlt hagyományait feleleveníteni.
A kuratóriumnak munkáját több önkéntes segítõ támogatja, akikre mindig számíthatunk. Az önkormányzat tagjaival való jó személyes kapcsolatunk megkönnyíti az együttmûködést. Számos esetben nyújtottak már segítséget hivatalos ügyekben, valamint anyagilag is támogatja alapítványunkat. Irodahelyiséget is az önkormányzat biztosít számunkra.
Már ötödik éve sikerült elnyernünk az NCA mûködési célú pályázatot. Az alapvetõ mûködési költségeinket ebbõl fedezzük.
Alapítványunk létrehozása óta a község javát segíti és a jövõben is erre fogunk törekedni.

Zsámba Istvánné
kuratóriumi elnök

parancsnok

Egerfarmosi Õszirózsa Nyugdíjas Szervezet

1987-ben alakult nyugdíjasklubként 2005 év februárjától közhasznú szervezetként mûködik.
Szervezetünk meghatározó szerepet tölt be a falu életében.
Célja: a településen élõ idõskorú nyugdíjasok összefogása egészségi és kulturális szükségleteik kielégítése, társadalmi megbecsülésük erõsítése.
Heti rendszerességgel tartjuk összejöveteleinket. Hagyományõrzõ népdalkörünk aktívan részt vesz a községünkben rendezett társadalmi ünnepségeken, falunapon, kistérségi és megyei nyugdíjas rendezvényeken, kulturális és hagyományõrzõ találkozókon. / Eger, Sarud, Berekfürdõ, Verpelét és a szomszéd településeken /
Rendszeresen járunk kirándulni, színházba, múzeumba, gyógyfürdõbe, író – olvasó találkozót, szavaló versenyt és egészségügyi elõadásokat szervezünk.
Több alkalommal rendeztünk kistérségi találkozót, melyre meghívtuk a környék hagyományõrzõ népdalkórusait.
Pályázatokat nyújtottunk be, melyen nyertünk, amit rendezvényeink megrendezésére használtunk föl. Az NCA – hoz is pályáztunk kisebb – nagyobb sikerrel mûködésre, melybõl a klub helyiséget rendezzük be és a mûködésünkhöz szükséges kiadásunkat fedezzük.
Az önkormányzattól is kaptunk támogatást, értékelik a munkánkat. Alapító tagjai vagyunk a Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanácsnak, mely a múlt évben 3 napos konferenciát tartott több civil szervezet részvételével, ahol sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk. Tagjai vagyunk még a Heves Megyei Nyugdíjas szövetségnek és a Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének.
A helyi önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk, amit továbbra is szeretnénk ápolni, mert összefogással lehet sikeres eredményeket elérni.

Burgermeister Jánosné
szervezet vezetõje

Tûzkerék Néptánc Egyesület

A Tûzkerék Néptánc Egyesület egyéni kezdeményezés útján, az ismeretség,  a barátság, a tánc és a zene szeretete alapján alakult meg. Nagy-nagy lelkesedéssel láttunk neki jövõnk tervezgetésének. Célunk minél több tájegység tánckultúrájának elsajátítása, azok bemutatása, valamint hagyományõrzõ programok szervezésével népszokások felelevenítése.

A közösség tagjait 20,30,40 éves nõk, valamint három tizenéves lány alkotja. Az idõ múlásával olyan támogatói tagok is csatlakoztak hozzánk, akik szívükön viselik egyesületünk sorsának alakulását.

Nagy örömünkre számos környékbeli rendezvényre kaptunk meghívást, így például Egerfarmosra, Füzesabonyba, Mezõszemerére, Mezõtárkányra, Szihalomra, Besenyõtelekre, Dormándra és Szücsibe is.

Elsõ fellépéseinken kölcsön kapott népviseletben táncoltunk, majd egy a Takarékszövetkezet által meghirdetett sikeres pályázat útján tettünk szert anyagra. A továbbiakban az egerfarmosi Községi Önkormányzat hozzájárulásának és Tóvári Pálné keze munkájának köszönhetõen tettük meg elõrelépéseinket. Székhelyünk az egerfarmosi Mûvelõdési Ház nagyterme lett, valamint elkészült saját népviseletünk.

Terveink között szerepel egy jótékonysági bál megszervezése, melynek bevételeit tárgyi eszközökre, további népviseletre, valamint karaktercipõre fordítanánk.
Folyamatban van a csoport egyesületté válása, mely segítségével újabb kapuk nyílnának meg számunkra.

Idáig két koreográfiát állítottunk össze, melyekkel Dunántúli és Szatmári lépéseket mutattunk be. Jelenleg Mezõségi táncot tanulunk, s reményeink szerint nemsokára ezt is közönség elõtt táncolhatjuk.

Örömmel értesültünk az Önök rendezvényérõl, hiszen jó alkalom lenne számunkra, hogy bõvítsük ismeretségi körünket, s talán ezáltal több fellépési lehetõségünk is adódna.

Tûzkerék Néptánc Egyesület

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás